Kontingent-politik

 

BI Håndbold, kontingent-politik

 

Nye spillere kan træne op til 4 uger, og benyttes i træningskampe, for at se om "håndbold er noget for dem". Før de spiller yderligere evt. kvalifikations- eller turneringskamp skal de være godkendt* og have betalt kontingent forinden.

Efterskoleelever, der spiller enkelte kampe, er kontingentfrie indtil de har spillet 5 kampe. Derefter bliver de opkrævet ½ kontingent, som dækker hele sæsonen. (Træneren fører kampregnskab og giver besked til BI´s kontingentansvarlige "Kassereren", efter hhv. første og anden halvdel af turneringen.)

Senior spillere: Såfremt der opstår behov for tilmelding af sekunda hold (serie 3 eller 4), som ikke har tilknyttet træner og/eller træningstider, vil kontingentet herfor blive fastsat for den pågældende sæson. Såfremt sådanne spillere benyttes på højere rangerende hold, ved akut behov for træneren hér, kan dette kun ske efter aftale med sportsligt udvalg

Fri kontingent, aktive seniorspillere fra det år, man fylder 65 år.

ON-line kontingent opkræves to gange i sæsonen 1 oktober og 15 januar, og skal således være indbetalt inden turneringsstart. Dato oplyses på hjemmeside, og der udsendes en advis herom. Ingen spillere er spilleberettiget før der er betalt kontingent. Spilleren er herefter spærret til såvel kamp som træning.

* For nye spillere gælder følgende; der er ingen nye spillere der er spilleberettiget på hold i BI-håndbold, før den ansvarlige for spillercertifikater "Turneringslederen" har godkendt spilleren. Uanset indbetaling af kontingent.

 

4. DHF; uddrag fra spilletilladelser og regler for klubstifte.

4.1 Enhver spiller, der er medlem af en forening, og som indenfor de seneste 24 måneder ikke har deltaget i nogen anmeldelsespligtig kamp for en anden forening, er umiddelbart spilleberettiget for den pågældende forening i henhold til aldersbestemmelserne.

Foreningen skal udfylde et spillercertifikat, hvorpå spilleren med sin underskrift bekræfter de anførte oplysninger. For spillere under 18 år har underskriften dog ingen retsvirkning.

4.8 En spiller må ikke deltage i nogen anmeldelsespligtig kamp for nogen ny forening, før han er spilleberettiget for denne forening. (efter 30 dage fra sidst spillede kamp)

Hvis spilleren ikke er fyldt 14 år, er udlevering af certifikat kun fornøden under en løbende turnering.

Vidste du

at det er i dag d. 9. jan. 1971, altså for 46 år siden, BI arrangerede en damelandskamp mellem Danmark og Tjekkoslovakiet. Tjekkerne vandt 13-10 i overværelse af 1200 tilskuere. BI havde lavet et stort program med annoncer fra byens forretninger. Overskuddet blev på ca. 4400.- kr. Det var mange penge dengang. Desuden viste DR TV med Gunnar "Nu" Hansen ca. 5 minutter fra kampen.