Fundats for BI´s humørlegat

Fundats for Humørlegatet

 

  1. Gennem en anonym bidragsyder har Brønderslev Idrætsforening i januar 1980 modtaget kr. 10.000, som efter bidragyderens ønske skal indgå i en fond

  2. Fonden forvaltes af Sparekassen Nordjylland, Brønderslev, ved Direktør Carlo Severinsen, som er formand for legatbestyrelsen.

  3. I fondens legatbestyrelse indgår ved stiftelsen yderligere Uffe Sørensen, Knud Knudsen og Svend Aage Jespersen.

  4. Fondens bestyrelse uddeler hvert år på foreningens hovedgeneralforsamling fondens legat(er) til trænere eller ledere i BI efter indstilling fra afdelingsbestyrelse og hovedbestyrelse.

  5. Legatet skal af modtageren anvendes til fortsat uddan-nelse eller oplevelse inden for pågældende idrætsgren.

  6. Legatet eller legaterne uddeles første gang ved den ordinære hovedgeneralforsamling i 1981.

  7. Denne fundats er godkendt af den anonyme bidragsyder og af nedenstående legatbestyrelse, idet bemærkes, at Carlo Severinsen ved sin underskrift indestår for, at den anonyme bidragsyder har accepteret fundatsens ordlyd.

 

 

Brønderslev, den 27. februar 1980.

Carlo Severinsen                      Uffe Sørensen

Knud Knudsen                         Svend Aage Jespersen        

      

Vidste du

at det er i dag d. 9. jan. 1971, altså for 46 år siden, BI arrangerede en damelandskamp mellem Danmark og Tjekkoslovakiet. Tjekkerne vandt 13-10 i overværelse af 1200 tilskuere. BI havde lavet et stort program med annoncer fra byens forretninger. Overskuddet blev på ca. 4400.- kr. Det var mange penge dengang. Desuden viste DR TV med Gunnar "Nu" Hansen ca. 5 minutter fra kampen.