Generalforsamling 11. august 2020

Generalforsamling

 

her

BI Håndbold 

Tirsdag d. 11. august 2020 KL. 19.00

på BI- Centeret.

Dagsorden:

pkt. 1.   VALG AF DIRIGENT.

pkt. 2.   FORMANDENS BERETNING v/Pia Høst Holmberg. 

pkt. 3.   FREMLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB for 2019 v/kasserer Jesper Jensen.  

pkt. 4.   INDKOMNE FORSLAG. 

pkt. 5.   VALG TIL BESTYRELSE. 

       

   PÅ VALG ER:

Louise Hørlyk – ønsker genvalg

Pia Høst Holmberg – ønsker genvalg

pkt. 6.  VALG AF 2 SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN for en 1-årig periode:

Pkt. 7.  VALG AF REVISOR 2.

         

           PÅ VALG ER: 

                                          Søren W. Andersen – ønsker genvalg

            

pkt. 8.  VALG AF REVISORSUPPLEANT for en 1-årig periode.

              

               PÅ VALG ER: 

                                                        

              Laila Sundahl Møller - ønsker genvalg

pkt. 9. EVENTUELT.

Vidste du

There are no articles available to be displayed inside the selected categories.