Spring til indhold

BI- Håndbolds værdigrundlag bygger på det gode kammeratskab og den socialefællesskabsfølelse. Disse ting er den klare forudsætning for et optimalt og positivt foreningsliv, og for at alle føler sig velkomne. De konkrete værdier omhandler gensidig respekt, respekt for forskellighed,nysgerrighed for at lære, og for at blive udfordret og inspireret, såvel på som udenfor håndboldbanen.

BI-Håndbold er en afdeling, der hører under Brønderslev Idrætsforening, som er en flerstrenget forening med hovedsæde på BI-Centret.

BI-Håndbold har medlemmer i alle aldre. Der trænes i både Brønderslev Hallerne samt på Nordjyllands Idrætshøjskole. Vi har hold i alle ungdomsrækker – alle hold spiller turneringshåndbold i JHF-regi og/eller i børnerækkerne under DGI.

I seniorrækkerne råder klubben over et antal seniorhold, hvor der også er plads til både bredde og elite. Der er ingen lukkede hold.

BI-Håndbold vil være kendt som en klub for FAIR PLAY, og en klub der overholder og respekterer, beslutninger og gældende regler.

BI-Håndbold vil være kendt for et forfriskende håndboldmiljø, hvor der er plads til alle, så de, der vil lidt mere håndbold, også får det. Uanset niveau, alder og køn, bliver man udfordret i klubben.

BI-Håndbold vil være kendt for at have en kombination af såvel unge engagerede, som rutinerede trænere og hjælpetrænere, der sammen skaber ovennævnte håndboldmiljø. BI-Håndbold er garant for, at såvel trænere som udvalgsmedlemmer løbende tilbydes kompetenceløft, gennem uddannelse og deltagelse i kurser og interne møder.

BI-Håndbold vil være kendt for, at være en klub hvor den frivillige leder/hjælper kan få lov til at byde ind med lige nøjagtig den ressource man har, og derigennem blive en del af klubben.

BI-Håndbold deltager hvert år i – eller arrangerer et antal aktiviteter og stævner. Læs mere om disse på BI-Håndbolds hjemmeside.

Vi håber, at DU, via BI-Håndbolds hjemmeside, kan finde de oplysninger, som du ønsker. Skulle dette ikke være tilfældet, retter du blot henvendelse til en fra bestyrelsen – så vil denne person forsøge at hjælpe dig.

På BI-Håndbolds vegne

Bestyrelsen