Spring til indhold

Politik mod pædofili for BI- Håndbold

BI- Håndbold er pålagt, at sikre vores ungdomsspillere under 15 år mod pædofili. Samt opfylde de krav der fra gældende lovgivning stilles til området. Senest med udvidelsen af børneattestordningen af juni 2012.

Det skal først og fremmest ske gennem en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, og de personer som har et ansættelses-/samarbejdsforhold med BI- Håndbold, og som vi opfordrer alle til at bidrage til.

BI- Håndbold anvender sig af den kontrolmulighed som cirkulæret om Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (DCK) § 36 giver for at kontrollere,.

Bekendtgørelsen pålægger BI- Håndbold, at tjekke hvorvidt personer, som er i direkte kontakt med børn under 15 år og som har et fast ansættelses-/samarbejdsforhold med foreningen, er anmeldt eller dømt for pædofili, i form af blufærdigheds-krænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år.

En konsekvent kontrol ud fra definerede og objektive kriterier bør medvirke til at skabe en fornemmelse af en vis tryghed i klubben. Kontrol af personer i DCK bør til gengæld ikke medvirke til at skabe en falsk tryghedsfornemmelse, idet registret alene omfatter personer, der formelt er anmeldt eller dømt for pædofiliforhold.

Rent juridisk og praktisk skal de pågældende personer, der er i direkte kontakt med børn under 15 år, give skriftlig samtykkeerklæring, før BI- Håndbold må søge oplysninger på de pågældende i registret.

Formel oplysning om politik om pædofili:

BI- Håndbold forbeholder sig til ret til at indhente oplysninger om trænere, ledere og de personer, der er i direkte kontakt med børn under 15 år i henhold til bekendtgørelsen om behandling af oplysninger i Det Centrale Kriminalregister§36.

Samtykkeerklæring samt konsekvenser af anmeldelser om og domme for pædofili i.f.m. ansættelseskontrakt:

Såfremt trænere, ledere og de personer, der er i direkte kontakt med børn under 15 år ifølge registret er anmeldt for, eller dømt for forhold i relation til Straffelovens § 222, 224, 225 og 235 eller dele af 210 og 232, vil BI- Håndbold afvise et kommende ansættelses-/samarbejdsforhold.

Indhentningen af oplysningerne kræver samtykkeerklæring, fra hver enkelt person. Såfremt den pågældende ikke tillader eller ønsker at give foreningen dette samtykke, ønsker BI- håndbold ikke at anvende pågældende person i foreningen, og vil derfor afvise et kommende ansættelses-/samarbejdsforhold.

BI- Håndbold indhenter oplysningerne årligt den 1. september samt ved alle nye ansættelses-/samarbejdsforhold uanset tidspunkt på året.

Formelle konsekvenser:

Ingen trænere, ledere, og de personer, der er i direkte kontakt med børn under 15 år, kan opnå ansættelses-/samarbejdsforhold med BI- håndbold, såfremt de er anmeldt eller dømt i henhold til Straffelovens paragraf 222 og 223.

Trænere, ledere, og de personer, der er i direkte kontakt med børn under 15 år, der ikke giver skriftligt samtykke til at indhente oplysninger i henhold til bekendtgørelsens §36 vedrørende anmeldelser eller straffe i henhold til Straffelovens § 222 og 223, kan ikke opnå et ansættelses-/samarbejdsforhold med BI- håndbold

Klubbens formelle retningslinier og procedurer:

A: Følgende grupper kontrolleres:
– Trænere for børn under 15 år.
– Ledere for børn under 15 år.
– Personer, der er i direkte kontakt med børn under 15 år

B: Interval for kontrol:
– Ved alle nye ansættelses-/samarbejdsforhold.
– 1. september hvert år.

C: Oplysningerne søges og indehaves af enten:
– Turneringslederen i BI-Håndbold eller formanden for BI-Håndbold.

Ovennævnte personer er underlagt tavshedspligt, og oplysningerne er fortrolige, og vil ikke blive viderebragt til privatpersoner, andre klubber, organisationer eller virksomheder.